Intrakaulinė dantų nejautra su QuickSleeper5

Intrakaulinė dantų nejautra: charakteristikos

 

Intrakaulinė nejautra gali būti atliekama dviem būdais, priklausomai nuo pertvaros buvimo:

esant pertvarai atliekama osteocentrinė injekcija, jei pertvaros nėra (bedantė zona, retromolarinis trikampis) atliekama transkortikalinė injekcija.